Amazing concerts in Zagreb!

We proudly present 12th Zagreb Jazz Festival 2021!

5th of November - Vijay Iyer Trio, Mala dvorana Lisinski, 8PM
7th of November - Kurt Elling & ZJM Big Band, KD Vatroslav Lisinski, 8PM
9th of November - Dan Tepfer, Mala dvorana Lisinski, 8 PM

Pula

Zagreb

     

Save the dates for: 5th of November - Vijay Iyer Trio, Mala dvorana Lisinski, 8PM
7th of November - Kurt Elling & ZJM Big Band, KD Vatroslav Lisinski, 8PM
9th of November - Dan Tepfer, Mala dvorana Lisinski, 8 PM

  • Pula

  • Zagreb

Tickets

BUY TICKETS!