3. Backstage Live Pula 2020

Istarsko narodno kazalište u Puli, u 20 sati

ODGOĐENO ZA 2021!
17. 3. Joshua Redman Quartet
14. 4. FORQ
2. 5. Flora Purim & Airto Moreira and Group
8. 7. Antonio Sanchez Quartet

ODGOĐENO! Joshua Redman Quartet

17. 3. 2020.
20:00, Pula

ODGOĐENO! FORQ

14. 4. 2020.
20:00, Pula

ODGOĐENO! Flora Purim & Airto Moreira with Neto Band

2. 5. 2020.
20:00, Pula

ODGOĐENO! Antonio Sanchez Quartet

8. 7. 2020.
20:00, Pula

  • Pula

Lineup 2020

Saznajte više