3. Backstage Live Pula 2020

Istarsko narodno kazalište u Puli, u 20 sati

ODGOĐENO ZA 2021!
17. 3. Joshua Redman Quartet
14. 4. FORQ
2. 5. Flora Purim & Airto Moreira and Group
8. 7. Antonio Sanchez Quartet

Dan Tepfer Trio

24. 11. 2020.
19:00, Zagreb

Seamus Blake Quartet

25. 11. 2020.
19:00, Zagreb

Antonio Faraò Trio

26.11. 2020.
19:00, Zagreb

  • Pula

Lineup 2020

Saznajte više